Mängud +372 569 75459

Privaatsuspoliitika CLAUSTROPHOBIA OÜ

CLAUSTROPHOBIA OÜ KOGUTUD TEAVE

See on CLAUSTROPHOBIA OÜ (“https://theroom.ee”) privaatsuspoliitika. CLAUSTROPHOBIA OÜ on juriidiline isik, kes omab autoriõigusi veebisaidile https://theroom.ee.

Me oleme pühendunud klientide ja külastajate privaatsuse kaitsmisele veebisaidil https://theroom.ee. Käesolevas poliitikas selgitatakse meie andmetöötluse põhimõtteid, sealhulgas:

 1. Kogutud teabe tüübid;
 2. Teabe kasutamise ja avalikustamise protseduurid;
 3. Teie õigused kogutud ja kasutatud andmete osas.

CLAUSTROPHOBIA OÜ jätab endale õiguse vajadusel muuta privaatsuspoliitikat, teavitades sellest kasutajaid. Lehe kasutamine ja teenuste tellimine tähendab nõustumist nende põhimõtetega.

Tingimused ja määratlused

Veebisait — internetti paigutatud ressurss aadressil https://theroom.ee/, kust kasutaja leiab teabe osutatavate teenuste kohta. Veebisait võimaldab kasutajal suhelda internetis Põgenemistoa broneerimissüsteemiga soovitud ajal, kohas ja vastavalt Põgenemistoale (seansile) ning annab võimaluse saada olemasolevad kirjeldused ja pildid ning teabe seansi saadavuse ja tingimuste ning broneerimishinna kohta.

Põgenemistuba — mäng, mis algab registreeritud ajal ja kulgeb määratud aja jooksul vastavalt korraldaja stsenaariumile ja tingimustele, mis sisaldavad nõudeid ja reegleid, muuhulgas piiranguid Põgenemistoas osaleva seltskonna vanusele, koosseisule ja arvule, mis peab olema ei rohkem ega vähem kui veebisaidil olevate tingimustega lubatud, ning osalejate vaimset ja füüsilist seisundit puudutavaid piiranguid (Põgenemistuppa on keelatud lubada alko- või narkojoobes osalejaid ja isikuid, kes põevad haigusi, mis võivad saada takistuseks Põgenemistoas osalemisel jne), mis sõltuvad konkreetse Põgenemistoa tingimustest.

Isikuandmed — mis tahes teave, mis on kas otseselt või kaudselt seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku ehk isikuandmete subjektiga.

TEABE KASUTAMINE JA AVALIKUSTAMINE

Privaatsuspoliitika CLAUSTROPHOBIA OÜ

CLAUSTROPHOBIA OÜ KOGUTUD TEAVE

See on CLAUSTROPHOBIA OÜ (“https://theroom.ee”) privaatsuspoliitika. CLAUSTROPHOBIA OÜ on juriidiline isik, kes omab autoriõigusi veebisaidile https://theroom.ee.

Me oleme pühendunud klientide ja külastajate privaatsuse kaitsmisele veebisaidil https://theroom.ee. Käesolevas poliitikas selgitatakse meie andmetöötluse põhimõtteid, sealhulgas:

 1. Kogutud teabe tüübid;
 2. Teabe kasutamise ja avalikustamise protseduurid;
 3. Teie õigused kogutud ja kasutatud andmete osas.

CLAUSTROPHOBIA OÜ jätab endale õiguse vajadusel muuta privaatsuspoliitikat, teavitades sellest kasutajaid. Lehe kasutamine ja teenuste tellimine tähendab nõustumist nende põhimõtetega.

Tingimused ja määratlused

Veebisait — internetti paigutatud ressurss aadressil https://theroom.ee/, kust kasutaja leiab teabe osutatavate teenuste kohta. Veebisait võimaldab kasutajal suhelda internetis Põgenemistoa broneerimissüsteemiga soovitud ajal, kohas ja vastavalt Põgenemistoale (seansile) ning annab võimaluse saada olemasolevad kirjeldused ja pildid ning teabe seansi saadavuse ja tingimuste ning broneerimishinna kohta.

Põgenemistuba — mäng, mis algab registreeritud ajal ja kulgeb määratud aja jooksul vastavalt korraldaja stsenaariumile ja tingimustele, mis sisaldavad nõudeid ja reegleid, muuhulgas piiranguid Põgenemistoas osaleva seltskonna vanusele, koosseisule ja arvule, mis peab olema ei rohkem ega vähem kui veebisaidil olevate tingimustega lubatud, ning osalejate vaimset ja füüsilist seisundit puudutavaid piiranguid (Põgenemistuppa on keelatud lubada alko- või narkojoobes osalejaid ja isikuid, kes põevad haigusi, mis võivad saada takistuseks Põgenemistoas osalemisel jne), mis sõltuvad konkreetse Põgenemistoa tingimustest.

Isikuandmed — mis tahes teave, mis on kas otseselt või kaudselt seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku ehk isikuandmete subjektiga.

TEABE KASUTAMINE JA AVALIKUSTAMINE

Käesolev konfidentsiaalsuspoliitika laieneb kõigele meie lehe poolt kogutavale isiklikule informatsioonile, mille abil on võimalik selle omanikku kindlaks teha ja ei kehti https://theroom.ee tegevustele, mis on "offline" (võrguühenduseta) või veebilehega mitteseotud.

Lehe kasutamine Kasutaja poolt tähendab tema nõustumist käesoleva konfidentsiaalsuspoliitikaga ja meie tingimustega Kasutaja isikuandmete töölemiseks. Kui Kasutaja ei nõustu meie konfidentsiaalsuspoliitika tingimustega peab Kasutaja lõpetama meie firma lehe kasutamise.

Me kogume isikuandmeid, nagu teie nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress, et täita oma lepingulisi kohustusi teie ees. Andmeid võib kasutada järgmistel eesmärkidel:

 1. Tellimuste töötlemine ja nende oleku teavitamine;
 2. Toodete ja eripakkumiste teavitamine;
 3. Veebisaidi funktsionaalsuse parandamine;
 4. Statistiline analüüs.

Me ei müü, ei vaheta ega edasta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses sätestatud või lepinguliste kohustuste täitmiseks vajalikud juhtumid.

CLAUSTROPHOBIA OÜ edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult lepingu täitmise eesmärgil, näiteks maksetöötlejatele või broneerimissüsteemidele.

Mis tahes edasist andmete edastamist ei toimu või see toimub ainult teie selgesõnalisel nõusolekul edastamiseks. Teie andmeid ei edastata kolmandatele isikutele ilma teie selgesõnalise nõusolekuta, näiteks reklaami eesmärgil.

CLAUSTROPHOBIA OÜ võib kasutada mitteisiklikke “koondandmeid”, et parandada meie veebisaidi toimivust või analüüsida huvi meie veebisaidi valdkondade vastu. Lisaks, kui annate https://theroom.ee-le sisu avaldamiseks või tagasiside andmiseks, võime teie loal avaldada teie kasutajanime või muud isikut tuvastavat teavet.

TEABE AVALIKUSTAMINE

Me võime avalikustada teie teavet järgmistel juhtudel:

 1. Seaduse nõudmisel või vastuseks kohtulikele nõuetele;
 2. Kui te rikute veebisaidi kasutustingimusi;
 3. Veebisaidi või selle osa müügi korral kolmandale isikule.

CLAUSTROPHOBIA OÜ võib avaldada isikuandmeid kohtukutsele, kohtumäärusele või muule sarnasele taotlusele vastamiseks. CLAUSTROPHOBIA OÜ võib selliseid isikuandmeid esitada ka vastusena õiguskaitseorganite päringule või muul viisil seadusest tulenevalt. Teie isikuandmeid võidakse osapoolele edastada, kui CLAUSTROPHOBIA OÜ esitab pankrotiavalduse või toimub theroom.ee varade või omandiõiguse üleminek seoses kavandatavate või lõppenud ettevõtte ümberkorraldustega, nagu ühinemised või ülevõtmised.

Käesolev konfidentsiaalsuspoliitika kohaldub ainult https://theroom.ee lehele. Meie firma ei kontrolli ega kanna vastutust kolmandate isikute lehtede eest, kuhu Kasutaja võib liikuda meie firma lehel saadaolevate viitaadresside kaudu.

Meie veebisait võib sisaldada linke teistele saitidele, mida me ei kontrolli. Need teised saidid võivad saata kasutajatele oma küpsiseid, koguda andmeid või küsida isiklikku teavet. Meil pole selle teabe kogumise üle kontrolli. Me ei vastuta selliste saitide privaatsuspoliitikate eest ja soovitame enne andmete esitamist tutvuda nende privaatsuspoliitikatega.

ANDMETE TURVALISUS

Me võtame vajalikke meetmeid teie isikuandmete kaitseks, kuid ei saa garanteerida absoluutset turvalisust andmete edastamisel interneti kaudu. Kõik krediit- ja deebetkaartide andmed ei salvestata, müüda, jagata ega rentida kolmandatele isikutele.

KÜPSISED

Meie veebisaidi külastuse atraktiivseks muutmiseks ja teatud funktsioonide kasutamise võimaldamiseks kasutame nn küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie seadmesse. Küpsised ei saa käivitada programme ega edastada viirusi teie arvutisüsteemi.

Meie veebisait kasutab küpsiseid, et parandada selle funktsionaalsust ja kasutajakogemust. Küpsised salvestavad teavet veebisaidi külastamise kohta ja aitavad meil analüüsida kasutajate aktiivsust teenuse parendamiseks. Brauseri seadetes saate küpsiste kasutamist hallata ja nende kasutamist piirata.

Küpsised, mis on vajalikud elektrooniliseks suhtluseks või teatud funktsioonide pakkumiseks.

Enamik meie kasutatavatest küpsistest on niinimetatud "seansiküpsised". Need kustutatakse teie külastuse lõpus automaatselt. Teised küpsised jäävad teie seadmesse seni, kuni need kustutate. Need küpsised võimaldavad meil teie brauseri järgmisel külastusel ära tunda. külastada.

Saate seadistada oma brauseri teavitama küpsiste seadistamisest ja lubama küpsiseid ainult üksikjuhtudel, välistama küpsised teatud juhtudel või üldiselt ning aktiveerima küpsiste automaatse kustutamise brauseri sulgemisel. Kui küpsised on keelatud, võib selle veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud.

POLIITIKA UUENDUSED

Me jätame endale õiguse muuta käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal. Kasutaja isikuandmete töötlemisel ei ole ajalisi piiranguid ja seda tohib teha mis tahes seaduslikul viisil. Muudatused jõustuvad nende avaldamise hetkest veebisaidil. Soovitame regulaarselt kontrollida seda lehte, et olla kursis muudatustega.

Lehe kasutamine Kasutaja poolt tähendab tema nõustumist käesoleva konfidentsiaalsuspoliitikaga ja meie tingimustega Kasutaja isikuandmete töölemiseks. Kui Kasutaja ei nõustu meie konfidentsiaalsuspoliitika tingimustega peab Kasutaja lõpetama meie firma lehe kasutamise.

Me kogume isikuandmeid, nagu teie nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress, et täita oma lepingulisi kohustusi teie ees. Andmeid võib kasutada järgmistel eesmärkidel:

 1. Tellimuste töötlemine ja nende oleku teavitamine;
 2. Toodete ja eripakkumiste teavitamine;
 3. Veebisaidi funktsionaalsuse parandamine;
 4. Statistiline analüüs.

Me ei müü, ei vaheta ega edasta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses sätestatud või lepinguliste kohustuste täitmiseks vajalikud juhtumid.

CLAUSTROPHOBIA OÜ edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult lepingu täitmise eesmärgil, näiteks maksetöötlejatele või broneerimissüsteemidele.

Mis tahes edasist andmete edastamist ei toimu või see toimub ainult teie selgesõnalisel nõusolekul edastamiseks. Teie andmeid ei edastata kolmandatele isikutele ilma teie selgesõnalise nõusolekuta, näiteks reklaami eesmärgil.

CLAUSTROPHOBIA OÜ võib kasutada mitteisiklikke “koondandmeid”, et parandada meie veebisaidi toimivust või analüüsida huvi meie veebisaidi valdkondade vastu. Lisaks, kui annate https://theroom.ee-le sisu avaldamiseks või tagasiside andmiseks, võime teie loal avaldada teie kasutajanime või muud isikut tuvastavat teavet.

TEABE AVALIKUSTAMINE

Me võime avalikustada teie teavet järgmistel juhtudel:

 1. Seaduse nõudmisel või vastuseks kohtulikele nõuetele;
 2. Kui te rikute veebisaidi kasutustingimusi;
 3. Veebisaidi või selle osa müügi korral kolmandale isikule.

CLAUSTROPHOBIA OÜ võib avaldada isikuandmeid kohtukutsele, kohtumäärusele või muule sarnasele taotlusele vastamiseks. CLAUSTROPHOBIA OÜ võib selliseid isikuandmeid esitada ka vastusena õiguskaitseorganite päringule või muul viisil seadusest tulenevalt. Teie isikuandmeid võidakse osapoolele edastada, kui CLAUSTROPHOBIA OÜ esitab pankrotiavalduse või toimub theroom.ee varade või omandiõiguse üleminek seoses kavandatavate või lõppenud ettevõtte ümberkorraldustega, nagu ühinemised või ülevõtmised.

Käesolev konfidentsiaalsuspoliitika kohaldub ainult https://theroom.ee lehele. Meie firma ei kontrolli ega kanna vastutust kolmandate isikute lehtede eest, kuhu Kasutaja võib liikuda meie firma lehel saadaolevate viitaadresside kaudu.

Meie veebisait võib sisaldada linke teistele saitidele, mida me ei kontrolli. Need teised saidid võivad saata kasutajatele oma küpsiseid, koguda andmeid või küsida isiklikku teavet. Meil pole selle teabe kogumise üle kontrolli. Me ei vastuta selliste saitide privaatsuspoliitikate eest ja soovitame enne andmete esitamist tutvuda nende privaatsuspoliitikatega.

ANDMETE TURVALISUS

Me võtame vajalikke meetmeid teie isikuandmete kaitseks, kuid ei saa garanteerida absoluutset turvalisust andmete edastamisel interneti kaudu. Kõik krediit- ja deebetkaartide andmed ei salvestata, müüda, jagata ega rentida kolmandatele isikutele.

KÜPSISED

Meie veebisaidi külastuse atraktiivseks muutmiseks ja teatud funktsioonide kasutamise võimaldamiseks kasutame nn küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie seadmesse. Küpsised ei saa käivitada programme ega edastada viirusi teie arvutisüsteemi.

Meie veebisait kasutab küpsiseid, et parandada selle funktsionaalsust ja kasutajakogemust. Küpsised salvestavad teavet veebisaidi külastamise kohta ja aitavad meil analüüsida kasutajate aktiivsust teenuse parendamiseks. Brauseri seadetes saate küpsiste kasutamist hallata ja nende kasutamist piirata.

Küpsised, mis on vajalikud elektrooniliseks suhtluseks või teatud funktsioonide pakkumiseks.

Enamik meie kasutatavatest küpsistest on niinimetatud "seansiküpsised". Need kustutatakse teie külastuse lõpus automaatselt. Teised küpsised jäävad teie seadmesse seni, kuni need kustutate. Need küpsised võimaldavad meil teie brauseri järgmisel külastusel ära tunda. külastada.

Saate seadistada oma brauseri teavitama küpsiste seadistamisest ja lubama küpsiseid ainult üksikjuhtudel, välistama küpsised teatud juhtudel või üldiselt ning aktiveerima küpsiste automaatse kustutamise brauseri sulgemisel. Kui küpsised on keelatud, võib selle veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud.

POLIITIKA UUENDUSED

Me jätame endale õiguse muuta käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal. Kasutaja isikuandmete töötlemisel ei ole ajalisi piiranguid ja seda tohib teha mis tahes seaduslikul viisil. Muudatused jõustuvad nende avaldamise hetkest veebisaidil. Soovitame regulaarselt kontrollida seda lehte, et olla kursis muudatustega.